Losse Trainingsdagen

Scheiden en vooral vechtscheiden is nog steeds een groot probleem in Nederland. Het aantal vechtscheidingen neemt nog steeds toe. Er is te weinig psychosociale hulp voor ouders en kinderen beschikbaar. Daar kun jij iets aan doen!

Ben je werkzaam als familiemediator/ advocaat/ orthopedagoog/ kindercoach of jeugdzorgprofessional, en zoek je verdieping in je huidige werk? Wil je meer kennis opdoen van de ‘zachte’ kant van scheiden? Dan zijn de losse trainingsmodules echt iets voor jou.

Succesvol scheiden: maart 2023
Tijdens deze 1-daagse training leer je hoe je  hoe een scheiding tussen ouders kan ontstaan vanuit de theorie van EFT, Systemisch werk en NLP. Je ontdekt hoe het kan escaleren naar een vechtscheiding en leert de dynamiek van de scheiding herkennen in het  taalgebruik, gedrag en beleving van ouders. Dit helpt jou enorm als professional bij het begeleiden en adviseren van ouders tijdens of na de scheiding.

 

Succesvol scheiden voor ouders/omgaan met emoties:  maart 2023
Tijdens deze training ga je aan de slag met de emotie-coachmodule. Veel ouders in scheiding worstelen met hun negatieve emoties waardoor een scheiding snel kan escaleren. Tijdens deze training ontvang je praktische oefeningen (NLP en systemisch) die ouders helpen om hun negatieve emoties snel op te sporen en te neutraliseren zodat ze samen als ouders verder kunnen en niet in een vechtscheiding belanden met grote negatieve gevolgen voor de kinderen.

 

Succesvol scheiden voor ouders/ de beste communicatie: maart 2023
Tijdens deze inspirerende trainingsdag leer je hoe jij ouders beter kunt laten communiceren met elkaar in elkaars taal (stijl). We gaan actief aan de slag met casuïstiek van mails en Whatsapp gesprekken en zoomen in op de aanpak van geweldloze communicatie die een ouder helpt om aan de andere ouder het verzoek of omgang op de juiste manier te formuleren. Hierdoor verloopt de communicatie met de andere ouder veel beter en belanden kinderen niet in een vechtscheiding.

 

Succesvol scheiden voor ouders/conflicthantering voor ouders: maart 2023
Ouders in scheiding belanden vaak ongewild in conflicten waar ze samen niet uit kunnen komen. Soms gaan ze dan forceren of zich aanpassen wat niet in het belang van hun kind is. Je leert hoe je ouders (ook eenzijdig) een compromis kunt laten sluiten met een eenvoudige maar zeer doeltreffende techniek. Ook ontvang je een NLP oefening die ouders helpt om de andere ouder meer op afstand te zetten zodat conflicten minder snel escaleren en zij weer in het belang van hun kind kunnen handelen.

 

Succesvol scheiden voor kinderen.1: maart 2023
Kinderen lopen veel risico’s tijdens de scheiding op beschadiging van een gezonde ontwikkeling. Ouders kennen deze risico’s vaak niet en zien ‘lief’ gedrag als teken dat het wel goed gaat. Tijdens deze training leer je wat een scheiding voor jonge kinderen van 0-6 jaar betekent en wat je ouders kunt adviseren over de risico’s die de kinderen lopen en de signalen die ze kunnen geven, maar ook wat ze zelf kunnen doen. Als kindercoach/pedagoge leer je vaardigheden/tools om zelf de kinderen te begeleiden.

 

Succesvol scheiden voor kinderen.2: maart 2023
Deze inspirerende training gaat over de basisschoolkinderen (6-12) en pubers (12-18). Welk gedrag kunnen ze vertonen, welke risico’s lopen ze en welke signalen geven ze als het niet goed gaat. Bovendien leer je wat je ouders kunt adviseren en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze in het belang van hun kind blijven handelen. Als kindercoach leer je vaardigheden om zelf aan de slag te gaan met basisschoolkinderen en pubers.

 

Succesvol samen opvoeden: maart 2023
Samen blijven opvoeden na de scheiding is een echte uitdaging voor ouders in scheiding. Veel conflicten tussen hen gaan namelijk over de opvoeding. Tijdens deze training leer je met behulp van een opvoedtest welke stijl een ouder hanteert en ontdek je waar de kwaliteiten en de verschillen zitten in opvoeding. Je maakt samen met de ouder(s) een opvoedplan gebaseerd op de triple P (positief opvoeden) methodiek zodat ruzies en conflicten rondom de opvoeding verdwijnen en ouders leren samenwerken in het belang van hun kind.

 

Succesvol samen (apart) opvoeden.2:  maart 2023
Soms lukt het ouders niet om na de scheiding samen in harmonie op te voeden. Dan kan er een vorm van ouderonthechting ontstaan. Tijdens deze training leer je wat ouderonthechting is en hoe je het herkent bij je klanten in taal en gedrag? Wat kun je doen als professional als je een ouder dit ziet doen of een ouder begeleidt die daarmee wordt geconfronteerd en wat kun je dan adviseren? Ook leer je wat het betekent voor een kind als er een nieuw gezin wordt gevormd, welke valkuilen doemen op bij de introductie van een nieuwe partner en wat hoe kun je ouders daarin het beste begeleiden