Wat betekent een scheiding voor je kinderen?

Wat betekent een scheiding voor je kinderen?

Mijn twee scheidingen dateren alweer van een paar jaar geleden. Mediation bestond toen nog niet en over de gevolgen van een scheiding voor je kinderen was nog maar weinig bekend. Dat scheiden niet zo goed was voor kinderen stond wel vast. Maar wat precies de impact is van een scheiding, werd pas in het huidige millennium bekend.

Anno 2014 is veel informatie op internet te vinden en zijn er talloze goede boeken beschikbaar voor ouders om inzicht te krijgen in

de risico’s van een scheiding voor hun kinderen. Toch merk ik in de praktijk dat de meeste ouders geen flauw idee hebben wat het nu precies betekent voor een kind om te scheiden, welke risico’s hun kind loopt en welke fouten je als ouder kunt maken.

Wat betekent een scheiding nu eigenlijk voor je kinderen?

Helaas is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden omdat het afhangt van een aantal factoren;

De leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind. Onderzoek heeft aangetoond dat een scheiding voor een jong kind een totaal andere ervaring is dan voor een kind in de puberteit. Grofweg zou je kunnen zeggen dat hoe jonger het kind is, hoe meer de gevolgen ervan inwerken op het onderbewuste. Dit komt doordat je kind nog te weinig taal  heeft om zijn innerlijke gevoel te verwoorden. Het kind voelt van alles, maar weet niet hoe hier mee om te gaan en zal het nare gevoel gaan verstoppen of gaan uiten in druk of agressief gedrag. Hoe ouder het kind, hoe meer bewust een kind de gevolgen van een scheiding meemaakt. Oudere kinderen kunnen taal al wel koppelen aan hun gevoel en er woorden aan geven, maar vinden het nog steeds lastig om het goed te verwerken. Pubers beseffen vaak het beste wat er gebeurd, kunnen er ook goed woorden aangeven, maar zijn ook het meest gewend aan de gezinsrelatie. 

Hoe is de omgang tussen jou en je ex partner? Het allerbelangrijkste gegeven in een scheiding voor je kinderen is de omgangsrelatie tussen jou en je ex partner. Alle onderzoeken trekken daarin dezelfde conclusie. Een scheiding hoeft niet schadelijk te zijn voor je kinderen. Het is het conflict en de slechte omgangsrelatie tussen ouders die schadelijk is en niet de scheiding zelf! Dit is het belangrijkste besef voor jou als je gescheiden bent! En geloof me, ik weet hoe moeilijk het is om op een leuke manier om te gaan met je ex partner als je nog vol woede, verdriet en pijn zit.image004

Wat jij je ex aandoet, doe je ook je kinderen aan. Veel ouders denken dat ze de conflicten, het kille negeren of de subtiele steken onder water aan het adres van hun ex, verborgen kunnen houden voor hun kinderen. Helaas, je houdt jezelf voor de gek. Alle kinderen die ik de afgelopen jaren heb begeleid wisten ALLE DETAILS van de relatie tussen hun gescheiden ouders en hadden daar enorm veel last van. Sommige kinderen wilden zelfs niet dat ik het zou delen met hun ouders want ‘ze hadden het al zwaar genoeg’. Kinderen nemen je zelfs  in bescherming uit angst om de zaak nog erger te maken! 

Het welzijn van je kinderen weerspiegelt hoe goed je het doet als gescheiden ouder, mits je kind open en eerlijk kan uit komen voor zijn gevoelens. Helaas is dat slechts zelden het geval. Dus passen kinderen zich aan om de scheiding te kunnen overleven en de genegenheid van beide ouders te behouden. Zo komt het regelmatig voor dat een kind van gescheiden ouders tegen de ene ouder het één zegt, en tegen de andere ouder het tegenovergestelde. Op deze manier houd het beide ouders te vriend en werkt het als kleine bemiddelaar tussen de twee partijen. Je kind zit dan voortdurend in een spagaat. 

Uit ervaring weet ik dat je dit niet wilt voor je kinderen en dat je juist bij de scheiding het beste wilt doen voor je kinderen.

Wat betekent de scheiding voor jouw kinderen? Hoe ga jij ermee om? Waar loop je tegenaan?

Ik kijk uit naar je reactie op mijn blog!

PS. Vorige week had ik een inspirerende ontmoeting met Marsha Pinedo, schrijfster van de bestseller ‘Aan alle gescheiden ouders’, en directeur van Villa Pinedo. Dit is een platform voor jongeren die zelf een scheiding hebben meegemaakt. Zij delen hun ervaringen en helpen ouders om de gevolgen voor hun kinderen te beperken. Een prachtige manier om bewustwording te bevorderen. Neem vooral eens een kijkje op www.villapinedo.nl.

 

 

Inhoudsopgave

Nieuwste artikelen