4 van de 5 ouders maakt een succes van hun scheiding!

4 van de 5 ouders maakt een succes van hun scheiding!

Dit bericht is recent gepubliceerd door de vFAS ter gelegenheid van de Dag van de Scheiding:

Vechtscheidingen nemen explosief toe: 

‘TNS NIPO heeft in opdracht van de vFAS een onderzoek uitgevoerd onder de ruim 1000 bij de vFAS aangesloten advocaat-scheidingsmediators.
Uit de reacties blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal vechtscheidingen.
Naar het oordeel van de ondervraagde advocaten is in de afgelopen twee jaar 1 op de 5 scheidingen een zogeheten vechtscheiding.
Ten opzichte van in 2013 genoemde cijfers 1 door de Kinderombudsman betekent dit een aanzienlijke stijging: van 10% in 2013 naar 20% in 2015.
Het door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek werd afgenomen onder gespecialiseerde scheidingsadvocaten en -mediators. Alle onderzoeksresultaten zijn donderdag 10 september in Sociëteit de Witte in Den Haag gepresenteerd, tijdens het jaarlijkse vFAS-congres.

Oplossing: Mediation verplicht stellen! 
De vFAS wil, net als de Kinderombudsman, dat ouders die gaan scheiden eerst verplicht naar een deskundige scheidingsmediator gaan.
Onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator, een onafhankelijke en neutrale deskundige, gaan (ex-)partners op zoek naar oplossingen waarmee zij het beiden eens zijn.
Men bepaalt dus zelf hoe het conflict wordt opgelost in plaats van dat er een oplossing wordt opgelegd,bijvoorbeeld door een rechter.’Wat fijn dat de vFAS dit soort onderzoeken doet, maar wat jammer dat het weer zo negatief wordt neergezet.Je zou inderdaad kunnen zeggen dat 1 op de 5 scheidingen een vechtscheiding is.
Maar blijkbaar lukt het 4 op de 5 scheidende ouders dus wél om een succes van hun scheiding te maken.

Wat is hun geheim?

De 5 belangrijkste succesfactoren uit het onderzoek van vFAS zijn o.a.:

1.Een 4-gesprek met 2 advocaten.
2.Het vermijden van procedures of rechtszaken
3.Vermijden dat de ander in een kwaad daglicht wordt gesteld
4.Kijken naar de gemeenschappelijke belangen van beide partijen
5.Eigen client aanspreken op gedrag en inzicht geven in het standpunt van de ander.
Iedere ouder begint aan de scheiding met het verlangen om er samen uit te komen.
Dit is echter veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Toch ben ik het met de vFAS eens dat ouders prima in staat zijn om zelf de conflicten op te lossen zonder tuusenkomst van een rechter.Wat ouders nodig hebben zijn nieuwe vaardigheden en inzichten die ervoor zorgen dat ze een succes kunnen maken van hun scheiding.
Daarmee wordt direct invulling gegeven aan de succesfactoren 3,4 en 5 van het TNS NIPO onderzoek.
Deze 4 op de 5 succesvol gescheiden ouders beschikken over 5 cruciale vaardigheden;
[list type=’7′]

  • Ze kunnen hun negatieve emoties op de juiste momenten neutraliseren waardoor ze beter blijven communiceren.
  • Ze hebben geleerd om in de juiste stijl te communiceren waardoor ze krijgen wat ze willen zonder in discussie’s te belanden.
  • Ze hebben geleerd een compromis te sluiten, waardoor ze niet alleen krijgen wat ze zelf willen, maar ook een beter resultaat en betere relatie met de andere ouder.
  • Ze weten welke risico’s hun kinderen lopen tijdens de scheiding en zetten het belang van hun kind voorop.
  • Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en dragen bij aan oplossingen en niet aan problemen.

[/list]

Als meer ouders leren om van hun scheiding een succes te maken, zal het aantal vechtscheidingen vanzelf afnemen en het welzijn van kinderen toenemen.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen als ouder of professional.

[contact_form title=’Contact Form’ titlesize=’h4′]

Inhoudsopgave

Nieuwste artikelen